Awakening [אפי פז]

25 September 2009

שרי אריסון ואילן בן דב כמשל לדרדור המילה “רוחניות”

Filed under: Living in Peace with Your Money — efipaz @ 10:41 pm
שרי אריסון ואילן בן דב כמשל לדרדור המילה “רוחניות” – העין השביעית

זה צריך להיות בדיוק ההפך
מאת: נעה ידלין
תאריך פרסום: 08/09/2009
כיצד הפכה “רוחני” ממלה המתארת אדם המתרחק מהחומרי והגשמי ובוחר על פניו בנשגב ובמופשט לכזו המתארת מי שבצד רדיפת בצע עוסק גם במיני הבלים אסקפיסטיים ואמונות תפלות, ועושה זאת על פי רוב בצורה מופגנת, פטפטנית ואקסטרווגנטית

(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.