Awakening [אפי פז]

23 December 2008

ההונאה של מיידוף היא סיפורו של וול סטריט

Filed under: Living in Peace with Your Money — efipaz @ 9:10 am
TheMarker – ההונאה של מיידוף היא סיפורו של וול סטריט

ההונאה של מיידוף היא סיפורו של וול סטריט
23.12.2008 פול קרוגמן
יש כאלו שהאמינו למיידוף ויש שהאמינו לשקר של עצמם

oldwitch-sketchהגילוי שברנרד מיידוף – משקיע מבריק (או כך לפחות כולם חשבו קודם לכן), פילנתרופ ועמוד תווך בקהילה – היה רמאי, זיעזע את העולם ובצדק. את היקף הונאת הפונזי שביצע, 50 מיליארד דולר, קשה להבין. ואולם אני בטוח שאני לא האדם היחיד ששואל את עצמו את השאלה המובנת מאליה: כמה שונה סיפורו של מיידוף, באמת, מסיפור תעשיית ההשקעות כולה?
תעשיית השירותים הפיננסיים לקחה לעצמה חלק גדל והולך מהכנסות תושבי ארה”ב בשנים האחרונות, והפכה את האנשים שמנהלים את אותה תעשייה לעשירים מופלגים. ואולם כעת נראה שחלק גדול מהתעשייה לא יצר רווח, אלא מחק אותו. ולא מדובר רק בעניין של כסף: לעושר המופלג שצברו אלה שניהלו את כספם של אנשים אחרים היתה השפעה משחיתה על החברה כולה.

(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.