Awakening [אפי פז]

12 December 2008

איך כל אחד מאיתנו תרם למשבר

Filed under: Living in Peace with Your Money — efipaz @ 4:21 pm
איך כל אחד מאיתנו תרם למשבר

09:38 | 11.12.2008 שי גולדן
השתעבדנו לפרוורטי, לנוצץ. לאני ואני. כעת זה נגמר

hands2האם העולם שלנו מתקן את עצמו? האם כל המהומה הרועשת של “המשבר הכלכלי הגדול ביותר מאז המשבר הכלכלי הגדול ביותר שקדם לו” אינה בעצם החדשות הטובות ביותר שקיבלנו מזה הרבה זמן? ההיסטוריה והטבע מלמדים אותנו שהעולם מתנהל במחזוריות. תמיד לאחר מלחמה גדולה, מגיע תור של שלום משגשג. עידן של אפלה גדולה הוא מבשרו של תור זהב ותקופה של שפל היא נביאה של תור זהב.

כמה מהרגעים היפים ביותר בדברי ימי האנושות הגיעו בסופן של תקופות שחורות. ימי הביניים – עידן של חשיכה גדולה שהשתלטה על אירופה – בישרו את תור הזהב של הרנסנס, עידן של נאורות גדולה, של פריחה וצמיחה במדעים, באמנויות ובצורות המשטר. מלחמת העולם השנייה, אולי המלחמה הנוראה ביותר שידעה האנושות מעודה, הביאה לייסודו של רעיון “האומות המאוחדות”, בדיוק כשם שמלחמת העולם הראשונה הביא את עמי העולם לכונן את “חבר הלאומים”. כמובן שיש גם דרך אחרת להביט על העניין: התנועה של האנושות דומה לזו של מטוטלת. בכדי להתקיים, לשרוד, לא להידחק אל הקצה, האנושות זקוקה לאיזון, לשיווי משקל. בכל פעם שהיא שוברת חזק מדי ימינה עליה לייצר תגובת נגד קוטבית שתייצר ממוצע שסכומו מאוזן. בריה”מ הקומוניסטית היא המבשרת העיקרית של עידן האוליגרכים והקפיטליזם הסהרורי הוא מנת חלקה של רוסיה של ימינו. גרמניה הנאצית, אולי החשוכה והאלימה באומות, נהפכה לגרמניה של ימינו – אומה שחלק ניכר מאוכלוסייתה דוגל בפציפיזם, שמובילה את הדיון באירופה בנושאי איכות הסביבה.

(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.