Awakening [אפי פז]

4 November 2008

מתנת המים – רומי

Filed under: awakening — efipaz @ 6:02 pm

מתנת המים רומי

הוא לא ידע שנהר החידקל קיים

והביא לכליף שגר בארמון ליד הנהר,

כד מיים זכים מהמדבר.

הכליף קיבל, הודה לו

ונתן לו בתמורה כד מלא מטבעות זהב.

“כיוון שהאיש הגיע דרך המדבר, עליו לחזור בדרך המיים.”

מוציאים אותו בדלת האחרת,

הוא פוסע לסירהממתינה

ורואה לנגד עיניו את שפעת מי החידקל המתוקים.

הוא מרכין ראשו,

“מה נפלאה אדיבותו עד כי קיבל את מתנתי.”

כל דבר ויצור ביקום
הוא כד גדוש בחכמה ויופי,

טיפה מהחידקל שלא
ניתן להכיל בשום שק של עור.

כל כד גדוש, גולש
והופך את הארץ לזוהרת יותר,

כאילו כוסתה בד בוהק.

אילו היה האדם רואה

ולו רק פלג אחד של הנהר הגדול,

לא היה מביא את מתנתו הצנועה.

אלו ששוהים וחיים ליד החידקל,

הפוכים כה מכושפים ונלהבים,

עד שהם מטיחים אבנים בכדים,

והכדים הופכים למושלמים!

הם מתנפצים

השברים מרקדים, ומים…

אתה רואה?

לא כד, לא מים, לא אבן,

כלום.

אתה דופק על דלת המציאות,

מנער את כנפי חשיבתך,

מרפה את כתפיך,

ונפתח.

רומי, מתנאווי, 1, 2850-2870

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: