Awakening [אפי פז]

11 October 2008

מיקרוגרמים של הבנה: ראיון עם הפסיכואנליטיקאי מייקל אייגן

Filed under: Mind Matters — efipaz @ 11:56 pm
בריאות הנפש nrg

מיקרוגרמים של הבנה: ראיון עם הפסיכואנליטיקאי מייקל אייגן
“כולנו מתים בילדות”, אומר מייקל אייגן, פסיכואנליטיקאי, מיסטיקן וסופר. “ומאז אנחנו נושאים איתנו עצמי מת, או עצמי מת באופן חלקי, או בית קברות שלם של עצמיים מתים”. שיחה מרתקת עם אחד האנליטיקאים החשובים בעולם.

גדעון לב | 10/10/2008 8:42

מייקל אייגן

כשהתגלה אצל מייקל אייגן סרטן, האונקולוג שלו רצה לתת לו תרופה פסיכיאטרית. “הוא אמר לי, ‘החרדה שלך מפריעה לטיפול'”, נזכר אייגן. “אמרתי לו: התפקיד שלך הוא לטפל במחלה שלי והתפקיד שלי הוא להרגיש מה שאני מרגיש. הוא רצה לשלוח אותי לבית חולים פסיכיאטרי כדי שלא אפריע להחלטות שלו עם הרגשות שלי. אני חשבתי – זו המחלה שלי, המוות שלי. זה אחד האירועים הגדולים של חיי, אני לא רוצה לפספס את זה. זה לא קורה לעתים קרובות כל כך… הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט כתב תפילה: ‘הו! אלוהים! אנא עשה שאהיה חי כאשר אמות'”.

(more…)

Blog at WordPress.com.