Awakening [אפי פז]

26 August 2008

לולאת האל – קצת על אורן זריף

Filed under: awakening — efipaz @ 4:20 pm
Tags:
לולאת האל – סדנת “ויפאסנה יהודית”, וקצת על אורן זריף

. אורן זריף, רופא אליל מצליח בעל כריזמה של מוכר חמוצים, התארח אצל לונדון וקירשנבאום כדי לנסות להסביר למה הוא מבקש מהמועסקים שלו, מעל שלושים איש, להוסיף את השם “זריף” לשמם (ממש, בתעודת הזהות). קירשנבאום מיד אמר שהוא תחילה חשב שזו כמובן עלילה שפלה של עיתונאי רע לב, אלא שמסתבר שזריף מודה בעניין. כשהתבקש להסביר החל זריף לפלוט נאום שנראה מוכן מראש, בו, תוך אינטונציות ומניירות של סוכן נדל”ן שחולם להיות חבר מרכז ליכוד, הוא הסביר שאמנם “בן תמותה רגיל” לא מבין את זה, אבל מי שבקיא בשיטת “הפסיכוקנזיס, התת-מודע, כניסה לתוך התדר” (זהו השגר הפסאודו-רוחני פרי חלציו של זריף) (more…)

Meditation and Mindfulness: Practice

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 3:50 pm
Tags: ,

Meditation and Mindfulness: Practice « mind.expressions

In some ways, meditation practice is like learning to serve a tennis ball. When we begin to practice meditation, we are undertaking the task of paying attention to the present moment, and doing so non-judgmentally. And, we quickly notice, this is not particularly easy for most of us, most of the time. (more…)

Where Does Money Come From?

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 8:28 am
Tags: ,

Permit me to issue and control the money of the nation, and I care not who makes the laws.money
~ Mayer Anselm Rothschild, Banker

I sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies, and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale.
~ Thomas Jefferson

Where does money come from? – As best I can tell, money is literally created from debt. So when a bank is established, it makes a deposit into a Federal reserve bank. The amount they deposit determines how much money the bank can (initially) loan. So if a bank puts $10,000 into the Federal reserve, they can loan something like 10 times that, or $100,000. In other words, the act of depositing into Federal reserve gives them the right to loan $100,000. Where does the extra $90,000 come from?

That’s the sleight of hand that no one talks about.

read more

More is Always on the Way

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 7:19 am
Tags: ,

I was on the bus to work the other day, when a taxi passed by bearing the slogan: ‘More is always on the way’. It turned out to be an advert for holidays to Turkey. More is always on the way? This could almost be the signature of the present consumer culture. In the present time, more is always regarded as desirable because we can never have enough.

While, in one way, the fact that more is always on the way could provide us with a sense of abundance, it also has some negative consequences. An emphasis on more tends to mean that quantity becomes more important than quality, or even that quality is measured in terms of quantity. In other words, more is always better regardless of quality. For instance, my local supermarket can sell me bananas all year round, even if those bananas don’t taste of anything.
read more

העובדים נגד ההון ונגד טחנות הרוח

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 7:00 am
Tags: ,

מה יוצא ממלחמת קודש נגד ההון? מלחמת קודש נגד ההון היא כמו כל מלחמה ‘נגד’ (או ‘בעד’). כי להיות נגד ‘ההון’ זה כמו להיות נגד ‘החשמל’, נגד ‘הכבישים’ נגד ‘הרכבות’ ונגד טחנות הרוח.

אין סיכוי שנמיר כאן את דתו של מי שמתנגד לתיעוש בכל מאודו, אך הרוב הגדול של הקוראים בוודאי מכירים בתרומתו של המזגן לאיכות החיים באוגוסט. לרוב הזה מכוונים דבריו של אבי הכלכלה המודרנית, אדם סמית, שניסח לפני יותר מ-200 שנה את יסודות המשק המודרני: “במצבה הפרימיטיבי של החברה, שבו אין חלוקת עבודה, והחליפין אינם נעשים אלא לעתים נדירות, וכל אדם מספק בעצמו את כל צרכיו, אין צורך לצבור מראש מלאי הון כלשהו ולא לאגור אותו מראש כדי לנהל את עסקי החברה. כל אדם משתדל לספק בעבודתו שלו את צרכיו המתעוררים מפעם לפעם. כשהוא רעב הוא יוצא ליעד לצוד; כשמתבלה מעילו הוא מתעטף בעורה של החיה הגדולה הראשונה שהרג….

“ואולם משהונהגה חלוקת העבודה במלואה, תוצר עבודתו של אדם יכול לספק רק חלק זעום מצרכיו המתעוררים מפעם לפעם. את רוב רובם של הצרכים הללו הוא מספק בתוצר עבודתם של אחרים, שהוא קונה תמורת תוצר עבודתו שלו.” (אדם סמית, עושר העמים, מוסד ביאליק והאוניברסיטה הפתוחה, תרגום: יריב עיטם ושמשון ענבל, עמ’ 281).

(more…)

Blog at WordPress.com.