Awakening [אפי פז]

8 December 2007

סבל ואושר

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 7:50 pm
Tags: ,

מתח או סבל קורים כאשר אנחנו רוצים שמה שקורה כעת יהיה אחרת.

לעומת זאת המצב של אושר הוא מצב ההפוך – פשוט הסיטואציה בה אנחנו כן רוצים שמה שקורה הוא מה שיהיה.

המעבר מסבל לאושר מתרחש כאשר נהיה לנו ברור, מעל לכל ספק, בצורה חד משמעית ובלתי ניתנת לעירעור,

1. שמה שקורה הוא מה שקורה,

2. כל היתר רק נדמה לנו שקורה, והוא קורה רק במוח שלנו,

3. לגבי כל דבר שקורה אצלנו במוח (כלומר מחשבה) יש לנו ברירה להאמין בו או לא להאמין בו.

 

טיך נאת האן מדבר על התודה שעלינו לחוש בכל רגע שבו אין לנו כאב שיניים, כלומר – לדעת להעריך את הרגע לאו דווקא ביחס ניגודי למצב של אושר, אלא בניגוד למצב תיאורטי (לרוב) של סבל.

קבלת הרגע הנוכחי כמו שהוא, בלי שנוסיף לו שכבות מיותרות של “מה שהיינו רוצים שיהיה”, בלי “מה שיכול היה להיות”, בלי “מה לא בסדר כאן”, בקיצור בלי תוספות ופירושים – זה פירוש החיים ברגע ההווה, כי ברגע שכל האנרגיה שמופנית כרגיל למסיחים הללו, משתחררת לראייה שמיעה והרגשה של מה שקורה בהווה, החיים הרבה יותר מעניינים, שלווים וממלאים אותנו אושר.

האם אנחנו יכולים להיות מרוצים כ”שלא קורה כלום”?

Create a free website or blog at WordPress.com.